DIGISEN

Centrum digitálního vzdělávání pro seniory

Centrum má ambici stát se místem mezigeneračního setkávání s dostupnými high-tech digitálními technologiemi a službami na jednom místě. Centrum bude vybaveno speciálními koutky se zaměřením na pomoc seniorům. Senioři si budou moci v koutku vyzkoušet různá zařízení, zahrát si hry, zpracovat fotky, videa a společně se pobavit. Jednotlivé koutky vznikly na základě naslouchání dotazům, potřebám a prosbám ze strany seniorů, kteří potřebují pomoci  při výběru a používání digitálních technologií, chtějí něco sdělit nebo uchovat pro další generace či se snaží využít moderních technologií pro komunikaci s mladší generací a usnadnění vlastního života. Centrum je výsledkem dvouleté práce, setkávání a individuální pomoci. V rámci centra bude vždy k dispozici Hodinový ajťák, který návštěvníkovi pomůže, napoví nebo vysvětlí, jak fungují nebo jak se používají digitální technologie a služby. Cílem koutků je možnost praktických ukázek používání digitálních technologií, sdílení a uchování životních příběhů seniorů, hrání her, mezigenerační propojení. Centrum bude přístupné pro všechny věkové kategorie z celé České republiky.

Realizátorem projektu DIGISEN je neziskový spolek Moudrá Sovička z.s. www.moudrasovicka.cz

Kontakt: info@moudrasovicka.cz

Telefon: 777 611 790